POPIS DJECE UPISANE U DJEČJI VRTIĆ „ ANĐEO ČUVAR „ - Brela ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. ( poludnevni, 6-satni boravak )

Poštovani roditelji,
pravo upisa djeteta u Dječji vrtić „ Anđeo čuvar „ – Brela za pedagošku godinu 2022./2023., ostvaruju djeca koja su do 31. kolovoza 2022. navršila tri (3) godine, a čiji su roditelji dostavili zahtjev i potrebnu dokumentaciju (novi korisnici) Vrtiću.
Zbog provođenja Zakona o zaštiti osobnih podataka Vaše dijete je upisano pod upisnim brojem i prema istom zakonu ne možemo napisati ime i prezime djeteta, već prvo slovo imena i prezimena npr: Marija Mareković biti će M. M.

 

Opširnije...

POPIS DJECE UPISANE U DJEČJI VRTIĆ „ ANĐEO ČUVAR „-Brela ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. ( cjelodnevni, 10-satni program )

Poštovani roditelji,
Pravo upisa djeteta u Dječji vrtić „Anđeo čuvar„- Brela za pedagošku godinu 2022/2023, ostvaruju djeca koja su do 31.kolovoza 2020. navršila (tri) 3 godine, a čiji su roditelji dostavili zahtjev i potrebnu dokumentaciju (novi korisnici) Vrtiću.
Zbog provođenja Zakona o zaštiti osobnih podataka Vaše dijete je upisano pod upisnim brojem i prema istom zakonu ne možemo napisati ime i prezime djeteta, već prvo slovo imena i prezimena npr: Marija Mareković biti će M. M.

 

Opširnije...

UPIS  DJECE  -  DOSADAŠNJIH   KORISNIKA  U  DJEČJI  VRTIĆ ANĐEO ČUVAR -  BRELA  

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Sv.Jurja 1 B
KLASA: 601-01/22-01/06
UR:BROJ: 2147-03-02-22-06
Brela; 05. svibnja 2022. g

Na temelju čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Anđeo čuvar-Brela na sjednici održanoj 02. svibnja. 2022.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Anđeo čuvar - Brela donijelo je odluku:


UPIS DJECE DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ ANĐEO ČUVAR - BRELA
Za pedagošku godinu 2022./2023.
Od 09. svibnja 2022. do 31. svibnja 2022.

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti on-line prijavnicu na web stranici Vrtića www.dvb.hr
Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.
Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2022.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu. 

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa. 

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2022/2023 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića „ Brela „ tijekom mjeseca lipnja!

 

Ravnateljica
Antonija Ivanac

Predsjednica  Upravnog vijeća
Katija Bašić Marić

Opširnije...