UPIS  DJECE  -  DOSADAŠNJIH   KORISNIKA  U  DJEČJI  VRTIĆ ANĐEO ČUVAR -  BRELA  

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Sv.Jurja 1 B
KLASA: 601-05/24-01/03
UR:BROJ: 2147-03-05-24/03
Brela; 10. svibnja 2024.

Temeljem čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“ - Brela na sjednici održanoj 10. svibnja 2024. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“ - Brela donijelo je odluku:

 

UPIS DJECE DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ ANĐEO ČUVAR - BRELA
Za pedagošku godinu 2024./2025.
Od 13. svibnja 2024. do 27. svibnja 2024.

 

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti on-line prijavnicu na web stranici Vrtića te dostaviti

 • Presliku knjižice cijepljenja

 

Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.

Svi primljeni korisnici dužni su do 31. kolovoza 2024. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2024./2025. biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“ – Brela do 15.lipnja 2024.g.

Dječji vrtić zadržava pravo utvrđivanja ustrojstva i rada skupina sukladno svojim organizacijskim mogućnostima.

 

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
Danijela Banko

 

Ravnateljica
Antonija Ivanac

 

 


UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ

DJEČJI VRTIĆ „ANĐEO ČUVAR“ BRELA
Sv. Jurja 1B
Klasa: 601-05/24-01/02
Ur. broj: 2147-03-05-24/02
Brela, 10 . svibnja 2024.

 

Na temelju čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“ Brela na sjednici održanoj 10. svibnja 2024. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“ Brela donijelo je odluku

 

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ ANĐEO ČUVAR- BRELA

Za pedagošku godinu 2024./2025.

Od 13. svibnja 2024. do 27. svibnja 2024.

 

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti :

 • Rodni list djeteta (preslik)
 • Domovnicu (preslik)
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti oba roditelja
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica)
 • Liječničku potvrdu o sistematskom pregledu i redovnoj procijepljenosti djeteta
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu

Svi primljeni korisnici dužni su do 31. kolovoza 2024. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačit će se kao odustajanje od upisa.

Prema članku 20.stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prednost pri upisu imaju:

 • Djeca koja do 1.travnja tekuće godine navrše četiri godine života
 • Djeca roditelja invalida Domovinskog rata
 • Djeca iz obitelji s troje ili više djece
 • Djeca oba zaposlena roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se utvrđuje metodologija vještačenja
 • Djeca samohranih roditelja
 • Djeca jednoroditeljskih obitelji
 • Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
 • Djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića
 • Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

Prije upisa u dječji vrtić provest će se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom koji će provesti stručno povjerenstvo dječjeg vrtića.

Upisi će se vršiti isključivo preko web stranice vrtića gdje će se ispunjava prijavnica i putem koje će se dostaviti tražena dokumentacija. Bodovat će se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Sve informacije moći će se dobiti na telefon 021-266-196 i mobitel 091 635 0008. Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2024./2025. biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića Anđeo čuvar - Brela do 15. lipnja 2024.

Dječji vrtić zadržava pravo utvrđivanja ustrojstva i rada skupina sukladno svojim organizacijskim mogućnostima.

 

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
Danijela Banko

 

Ravnateljica
Antonija Ivanac