UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021/2022.g.

DJEČJI VRTIĆ 'BRELA'
Sv.Jurja 1B
KLASA: 601-01/21-01/02
UR:BROJ: 2147-03-02-21-02
Brela: 10.svibnja 2021.g.

 

Temeljem čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića "Brela" na sjednici održanoj 10.svibnja. 2021.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Brela" donijelo je oduku:

 

UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2021/2022.g.
Od 11. svibnja 2021. do 31.svibnja 2021. g.

 

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti prijavnicu i pravovremeno je predati u vrtić. (prijavnice za upis mogu se preuzeti u ustanovi osobno ili na stranici vrtića www.dvb.hr)

Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2021.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu ).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa.

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021/2022 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca lipnja!

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

 

Ravnateljica:
Antonija Ivanac