Natječaj za Domaćicu

Na temelju čl.26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN, broj : 10 / 97 , 107 / 07

i 94 / 13 ) , Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela“ raspisuje

                                           NATJEČAJ

                                         za radno mjesto

  1. DOMAĆICE u područnom objektu „ Anđeo Čuvar “ , na neodređeno vrijeme, 1 / 2 radnog vremena.

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO DOMAĆICE : Osnovna škola

Prema čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine , br: 10 / 97,

107 / 07 i 94 / 13 ) i čl. 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i

stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN, broj: 133 / 97 ) .

Kandidati uz prijavu na natječaj za radno mjesto domaćice prilažu :

-         životopis ( vlastoručno potpisan )

-         uvjerenje o završenoj školi

-         uvjerenje o ne kažnjavaju i ne vođenju prekršajnog postupka sukladno čl.25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj: 10 / 97 , 107 / 07 i 94 / 13 ) , ( ne starije od šest mjeseci )

-         dokaz o hrvatskom državljanstvu

-         na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu

Dokumentaciju podnose se na adresu :

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA “

Trg žrtava Domovinskog rata 1

21322 BrelaOproštaj od predškolaca

Dana 29 . 05 . 2015 . godine . u 18 sati u dvorani osnovne škole BRELA biti će završna priredba koju su pripremili djeca dječji vrtića BRELA .

Taj dan je ujedno i oproštaj od predškolaca . Molimo roditelje da na predstavu djeca dođu u majicama koje su imali za vrijeme

obilježavanja MAJČINOG dana ( majice na kojima je pisalo " dječji vrtić BRELA " ) . Veselimo se našem zajedničkom druženju .


MOJA MAMA

MOJA MAMA

Enes Kišević


„Sve se okreće oko moje Mame,

sve se okreće zbog ljepote njene:

Tata se okreće,

Zemlja se okreće,

Sunce se okreće

A Mama se okreće samo oko mene.“

Dragi roditelji,

8. svibnja 2015., u petak, vaši vrtićevci prigodnim, veselim programom obilježit će Majčin dan.

Naše mjesto radnje je mali mul u Solinama, a vrijeme radnje u 18 sati.

Zanima vas što smo vam sve pripremili? … pjesma ili ples?... e tu vam tek dolazi iznenađenje…

Dođite jer vas širokim osmijehom očekujemo.