POPIS DJECE UPISANE U DJEČJI VRTIĆ „ ANĐEO ČUVAR „-Brela ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. ( cjelodnevni, 10-satni program )

Poštovani roditelji,
Pravo upisa djeteta u Dječji vrtić „Anđeo čuvar„- Brela za pedagošku godinu 2022/2023, ostvaruju djeca koja su do 31.kolovoza 2020. navršila (tri) 3 godine, a čiji su roditelji dostavili zahtjev i potrebnu dokumentaciju (novi korisnici) Vrtiću.
Zbog provođenja Zakona o zaštiti osobnih podataka Vaše dijete je upisano pod upisnim brojem i prema istom zakonu ne možemo napisati ime i prezime djeteta, već prvo slovo imena i prezimena npr: Marija Mareković biti će M. M.

 

Opširnije...

UPIS  DJECE  -  DOSADAŠNJIH   KORISNIKA  U  DJEČJI  VRTIĆ ANĐEO ČUVAR -  BRELA  

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Sv.Jurja 1 B
KLASA: 601-01/22-01/06
UR:BROJ: 2147-03-02-22-06
Brela; 05. svibnja 2022. g

Na temelju čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Anđeo čuvar-Brela na sjednici održanoj 02. svibnja. 2022.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Anđeo čuvar - Brela donijelo je odluku:


UPIS DJECE DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ ANĐEO ČUVAR - BRELA
Za pedagošku godinu 2022./2023.
Od 09. svibnja 2022. do 31. svibnja 2022.

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti on-line prijavnicu na web stranici Vrtića www.dvb.hr
Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.
Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2022.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu. 

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa. 

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2022/2023 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića „ Brela „ tijekom mjeseca lipnja!

 

Ravnateljica
Antonija Ivanac

Predsjednica  Upravnog vijeća
Katija Bašić Marić

Opširnije...

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ ANĐEO ČUVAR- BRELA

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Sv.Jurja 1 B
Klasa: 601-01/22-01/05
Ur:broj: 2147-03-02-20/05
Brela; 05. svibnja 2022. g

Na temelju čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Anđeo čuvar-Brela na sjednici održanoj 02. svibnja. 2022.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Anđeo čuvar - Brela donijelo je odluku


UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ ANĐEO ČUVAR - BRELA
Za pedagošku godinu 2022./2023.
Od 09. svibnja 2022. do 31. svibnja 2022.

 

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti: 

 • Rodni list (preslik)
 • Domovnicu (preslik)
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. Lipnja 2022.  

Svi primljeni korisnici  dužni su do 31. kolovoza 2022.  uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu). 
Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačit će se kao odustajanje od upisa. 

Prednost pri upisu imaju:

 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca roditelja žrtava Domovinskog rata
 • Djeca samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju (ako o tome imaju urednu dokumentaciju)
 • Djeca u godini pred polazak u školu
 • Djeca koja primaju dječji doplatak

 

Upisi će se vršiti isključivo preko web stranice vrtića -  www.dvb.hr  gdje će se moći preuzeti prijavnica i putem koje će se dostaviti tražena dokumentacija.  Bodovat će se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Sve informacije moći će se dobiti na telefon 021-266-196 i mobitel 091 635 0008. Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati. 

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2022./2023. biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića  Anđeo čuvar - Brela tijekom mjeseca lipnja.

 

Ravnateljica
Antonija Ivanac

Predsjednica  Upravnog vijeća
Katija Bašić Marić

Opširnije...