UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
Trg žrtava Domovinskog rata 1
Klasa: 601-01/19-01/04
Ur:broj: 2147-03-02-19/04
Brela; 15.travnja 2019.g.

 

Na temelju čl.18.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 04.travnja 2019.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela „ donijelo je odluku:

 

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2019/2020.
Od 15.travnja 2019. do 13.svibnja 2019 g.

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti:

 • Rodni list ( preslik )
 • Domovnicu ( preslik )
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. Lipnja 2019.g.

 

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2019.g. uplatiti upisninu ( uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu ).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će se kao odustajanje od upisa.

Prednost pri upisu imaju:

 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca roditelja žrtava Domovinskog rata
 • Djeca samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju ( ako o tome imaju urednu dokumentaciju )
 • Djeca u godini pred polazak u školu
 • Djeca koja primaju dječji doplatak

Prijavnice se mogu preuzeti u vrtićima a boduju se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
Rezultati upisa za pedagošku godinu 2019/2020 biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića „ Brela „ tijekom mjeseca svibnja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

 

Ravnateljica:
Antonija Ivanac


Natječaj - Pomoćnik djeci s teškoćama u razvoju

Temeljem čl.50.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ Upravno vijeće raspisuje


NATJEČAJ
Pomoćnik djeci s teškoćama u razvoju


2 izvršitelja na određeno vrijeme od 03.09.2018.g. do 30.06.2019.g. u nepunom radnom vremenu ( ½  radnog vremena )
Prijavi za natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. Presliku diplome/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ( minimalno SSS ili Viša prvostupanjska )
2. Presliku domovnice
3. Kratki životopis
4. Potvrdu o nekažnjavanju
5. Vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz.čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 94/13 )
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema poseebnom zakonu u prijavi, priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 1
21322 BRELA


Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.


UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ za pedagošku godinu 2018/2019.

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Trg žrtava Domovinskog rata 1
Klasa: 601-01/18-01/04
Ur:broj: 2147/02/18-01/o4
Brela, 23.travnja 2018.g.


Na temelju čl.18.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 15.03.2018.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela „ donijelo je odluku:

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ

Za pedagošku godinu 2018/2019.
Od 23.travnja 2018. do 21.svibnja 2018 g.

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti:

 • Rodni list (preslik)
 • Domovnicu (preslik)
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. lipnja 2018.g.


Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2018.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će se kao odustajanje od upisa.

Prednost pri upisu imaju:

 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca roditelja žrtava Domovinskog rata
 • Djeca samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju (ako o tome imaju urednu dokumentaciju)
 • Djeca u godini pred polazak u školu
 • Djeca koja primaju dječji doplatak

Prijavnice se mogu preuzeti u vrtićima a boduju se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2018/2019 biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca svibnja.


Predsjednik Upravnog vijeća:
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac


UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ za pedagošku godinu 2018/2019.

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Trg žrtava Domovinskog rata 1
KLASA: 601-01/18-01/03
UR:BROJ: 23.04.2018.g.
Brela, 23.travnja 2018.g


Temeljem čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 15.03.2018.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela „ donijelo je oduku:

UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ

Za pedagošku godinu 2018/2019.g.

Od 23.travnja 2018. do 21.svibnja 2018.


Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti prijavnicu i pravovremeno je predati u vrtić.

Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2018.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa.

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.


Rezultati upisa za pedagošku godinu 2018/2019 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca  svibnja!


Predsjednik Upravnog vijeća:
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac