UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Sv.Jurja 1 B
Klasa: 601-01/23-01/02
Ur:broj: 2147-03-02-20/02
Brela, 24. travnja 2023.

Na temelju čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Anđeo čuvar-Brela na sjednici održanoj 10. ožujka 2023.g Upravno vijeće Dječjeg vrtića Anđeo čuvar - Brela donijelo je odluku


UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ ANĐEO ČUVAR - BRELA
Za pedagošku godinu 2023./2024.
Od 24. travnja 2023. do 15. svibnja 2023.

 

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti: 

 • Rodni list (preslik)
 • Domovnicu (preslik)
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. Lipnja 2023.  

Svi primljeni korisnici  dužni su do 31. kolovoza 2023.  uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu). 
Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačit će se kao odustajanje od upisa. 

Prema članku 20. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prednost pri upisu imaju::

 • Djeca koja do 1.travnja tekuće godine navrše četiri godine života
 • Djeca roditelja invalida Domovinskog rata
 • Djeca iz obitelji s troje ili više djece
 • Djeca oba zaposlena roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra
 • Djeca samohranih roditelja
 • Djeca jednoroditeljskih obitelji
 • Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
 • Djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića
 • Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

Prije upisa u dječji vrtić provest će se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom koji će provesti stručno povjerenstvo dječjeg vrtića.

Upisi će se vršiti isključivo preko web stranice vrtića -  prijava.dvb.hr  gdje će se moći preuzeti prijavnica i putem koje će se dostaviti tražena dokumentacija.  Bodovat će se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Sve informacije moći će se dobiti na telefon 021-266-196 i mobitel 091 635 0008. Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati. 

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2023./2024. biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića  Anđeo čuvar - Brela do kraja mjeseca svibnja.

 

Ravnateljica
Antonija Ivanac

Predsjednik  Upravnog vijeća
Ivo Jakir

Opširnije...

UPIS DJECE DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ ANĐEO ČUVAR - BRELA

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Sv.Jurja 1 B
KLASA: 601-01/23-01/03
UR:BROJ: 2147-03-03-23-03
Brela; 24. travnja 2023. g

Na temelju čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Anđeo čuvar-Brela na sjednici održanoj 10. ožujka 2023. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Anđeo čuvar - Brela donijelo je odluku:


UPIS DJECE DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ ANĐEO ČUVAR - BRELA
Za pedagošku godinu 2023./2024.
Od 24. travnja 2023 do 15. svibnja 2023.

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti on-line prijavnicu na web stranici Vrtića prijava.dvb.hr.
Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.
Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2023.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa.

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2023/2024 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar" – Brela do kraja mjeseca svibnja.

 

Ravnateljica
Antonija Ivanac

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivo Jakir

Opširnije...

NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ (M/Ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.) članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „ Anđeo čuvar„ – Brela i Odluke Upravnog vijeća od 03. travnja 2023. godine Upravno vijeće, raspisuje:

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto:

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj (M/Ž) na određeno puno radno vrijeme do isteka mandata ravnatelja

 

Detalje o natječaju pročitajte ovdje: NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (M/Ž)


NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ (M/Ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar„ - Brela, raspisuje:

 

NATJEČAJ za radno mjesto:

ODGOJITELJ (M/Ž) – nepuno radno vrijeme, (20 sati tjedno), 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog potrebe procesa trajanja rada do 31.kolovoza 2023.g.

 

Detalje o natječaju pročitajte ovdje: NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ (M/Ž)