O nama

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u našem vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama. U područnom vrtiću „Anđeo čuvar“ jednim dijelom realiziraju se i vjerske tematike.

U oba vrtića djeluju tri odgojitelja i dvije domaćice s pola radnog vremena. Stručnu službu čine pedagog i medicinska sestra u trajanju od 8 sati mjesečno.

Otvorenošću, fleksibilnošću, kreativnošću i pozitivnim odgojnim utjecajima djelatnici nastoje uspostaviti dobru suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.