O nama

Dječji vrtići „Brela“ – u Solinama i područni vrtić „Anđeo čuvar“ osnovani su 1996. godine kao samostalne ustanove, a osnivač istih je Općina Brela. Vrtići su namijenjeni djeci uzrasta 3 do 6 godina, te djeluju u obliku mješovitih skupina. Vrtići djeluju u jutarnjim terminima od 7 do 13 sati, te se svake godine u vrtiću upisiva oko četrdesetak djece.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u našem vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama. U područnom vrtiću „Anđeo čuvar“ jednim dijelom realiziraju se i vjerske tematike.

U oba vrtića djeluju tri odgojitelja i dvije domaćice s pola radnog vremena. Stručnu službu čine pedagog i medicinska sestra u trajanju od 8 sati mjesečno.

Otvorenošću, fleksibilnošću, kreativnošću i pozitivnim odgojnim utjecajima djelatnici nastoje uspostaviti dobru suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.