SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Ana Filipović

Telefon: 021/266 196, Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ŠTO JE TO „PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA“ A ŠTO „PONOVNA UPORABA INFORMACIJA“?

„Pravo na pristup informacijama“ obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

„Ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

„Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija“ (u daljnjem tekstu: korisnik) je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Usmeni zahtjev može se podnijeti putem kontakt telefona 091 635 0008 , ili neposredno na adresi Svetog Jurja 1b, 21322 Brela svakog radnog dana u razdoblju od 7:00 – 14:30 .

Pisani zahtjev podnosi se putem pružatelja poštanskih usluga na adresu  Svetog Jurja 1b, 21322 Brela ili putem adrese elektroničke pošte imenovanog službenika za informiranje Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pisani zahtjev mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA KORISNIKA

Korisniku koji je, na gore opisan način podnio zahtjev omogućit će se pristup traženim informacijama na jedan od sljedećih načina:

  • neposrednim davanjem informacije;
  • davanjem informacije pisanim putem;
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju;
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji;

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

ŠTO SE NE SMATRA ZAHTJEVOM ZA PRISTUP INFORMACIJAMA?

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. 

OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORISNIKA

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

 

PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJA

- USTROJSTVENE JEDINICE

- ZAKONI I OSTALI PROPISI IZ DJELOKRUGA RADA UČILIŠTA

-OPĆI AKTI I ODLUKE USTANOVE

-OSTALE INFORMACIJE SUKLADNO ČLANKU 10. ZPPI