ODLUKA

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
Trg žrtava Domovinskog rata 1
Klasa: 115-02/16-01/03
Ur: broj 2147-03-02-16/03
Brela, 11.05.2016 g.


Temeljem članka 50.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 03.05.2016.g. Upravno vijeće donijelo je

                                           ODLUKU


O obveznom  individualnom razgovoru sa stručnom službom za svu novoupisanu djecu s roditeljima u dogovorenim terminima u Dječjem vrtiću „ Brela „.


Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „ Brela „


                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća
                                                                                                        Ivo Šodan