UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ za pedagošku godinu 2018/2019.

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Trg žrtava Domovinskog rata 1
KLASA: 601-01/18-01/03
UR:BROJ: 23.04.2018.g.
Brela, 23.travnja 2018.g


Temeljem čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 15.03.2018.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela „ donijelo je oduku:

UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ

Za pedagošku godinu 2018/2019.g.

Od 23.travnja 2018. do 21.svibnja 2018.


Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti prijavnicu i pravovremeno je predati u vrtić.

Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2018.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa.

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.


Rezultati upisa za pedagošku godinu 2018/2019 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca  svibnja!


Predsjednik Upravnog vijeća:
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac