UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ za pedagošku godinu 2018/2019.

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Trg žrtava Domovinskog rata 1
Klasa: 601-01/18-01/04
Ur:broj: 2147/02/18-01/o4
Brela, 23.travnja 2018.g.


Na temelju čl.18.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 15.03.2018.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela „ donijelo je odluku:

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ

Za pedagošku godinu 2018/2019.
Od 23.travnja 2018. do 21.svibnja 2018 g.

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti:

 • Rodni list (preslik)
 • Domovnicu (preslik)
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. lipnja 2018.g.


Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2018.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će se kao odustajanje od upisa.

Prednost pri upisu imaju:

 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca roditelja žrtava Domovinskog rata
 • Djeca samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju (ako o tome imaju urednu dokumentaciju)
 • Djeca u godini pred polazak u školu
 • Djeca koja primaju dječji doplatak

Prijavnice se mogu preuzeti u vrtićima a boduju se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2018/2019 biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca svibnja.


Predsjednik Upravnog vijeća:
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac