UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
Trg žrtava Domovinskog rata 1
Klasa: 601-01/19-01/04
Ur:broj: 2147-03-02-19/04
Brela; 15.travnja 2019.g.

 

Na temelju čl.18.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 04.travnja 2019.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela „ donijelo je odluku:

 

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2019/2020.
Od 15.travnja 2019. do 13.svibnja 2019 g.

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti:

 • Rodni list ( preslik )
 • Domovnicu ( preslik )
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. Lipnja 2019.g.

 

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2019.g. uplatiti upisninu ( uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu ).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će se kao odustajanje od upisa.

Prednost pri upisu imaju:

 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca roditelja žrtava Domovinskog rata
 • Djeca samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju ( ako o tome imaju urednu dokumentaciju )
 • Djeca u godini pred polazak u školu
 • Djeca koja primaju dječji doplatak

Prijavnice se mogu preuzeti u vrtićima a boduju se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
Rezultati upisa za pedagošku godinu 2019/2020 biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića „ Brela „ tijekom mjeseca svibnja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

 

Ravnateljica:
Antonija Ivanac