UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.g.

DJEČJI VRTIĆ 'BRELA'
Trg žrtava Domovinskog rata 1
KLASA: 601-01/20-01/02
UR:BROJ: 2147-03-02-20-02
Brela: 05.svibnja 2020.g.

Temeljem čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 04.svibnja. 2020.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Brela" donijelo je oduku:

UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2020/2021.g.
Od 05.svibnja.2020 do 29.svibnja 2020 g.

 

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti prijavnicu i pravovremeno je predati u vrtić.(pri preuzimanju najaviti dolazak telefonom na broj 021-618-799 i 021-619-660)

Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2020.g. uplatiti upisninu ( uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu ).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa.

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020/2021 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca lipnja!

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac