UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Trg žrtava Domovinskog rata 1
Klasa: 601-01/20-01/02
Ur:broj: 2147-03-02-20/02
Brela; 04.svibnja 2020.g

Na temelju čl.18.Statuta Dječjeg vrtića "Brela" na sjednici održanoj 04.svibnja. 2020.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Brela" donijelo je odluku

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2020/2021.
Od 05.svibnja 2020. do 29.svibnja 2020 g.

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti:

 • Rodni list (preslik)
 • Domovnicu (preslik)
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. Lipnja 2020.g.(ovisno o situaciji)

Svi primljeni korisnici  dužni su do 31.kolovoza 2020.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će se kao odustajanje od upisa.

 Prednost pri upisu imaju:

 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca roditelja žrtava Domovinskog rata
 • Djeca samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju ( ako o tome imaju urednu dokumentaciju )
 • Djeca u godini pred polazak u školu
 • Djeca koja primaju dječji doplatak

Prijavnice se mogu preuzeti na stranicama vrtića ili osobno u vrtićima, a boduju se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Prije preuzimanja najaviti se telefonom (021-618-799 ili 021-618-660). Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020/2021 biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca lipnja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac